Key Members

Patron :

YB Dato' Seri Haji Idris bin Jusoh
Menteri Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Malaysia

YB Datuk Seri Panglima Madius Tangau
Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi

Advisor :

YBhg Prof Tan Sri Zakri Abdul Hamid
Penasihat Sains kepada Y.A.B. Perdana Menteri

Steering Committee :

Ir Academician Datuk Hong Lee Pee
Honorary President, ASEAN Academy of Engineering and Technology (AAET)

Datuk Dr Mohd Yusoff Sulaiman
President & CEO, Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT)

Ir Dr Tan Yean Chin
President, The Institution of Engineers Malaysia (IEM)

Ts Choo Kok Beng
Immediate Past President, The Institution of Engineers Malaysia (IEM)

Professor Ir Dr Lee Sze Wei
Vice President (R&D & Commercialisation), Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Dr Raslan Ahmad
Senior Vice President, Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) International

Emeritus Professor Dr Yong Hoi Sen
AAET Fellow

Academician Professor Dr Ho Chee Cheong
AAET Fellow

Professor Dr Faidz Abdul Rahman
Director, Institute of Postgraduate Studies and Research, UTAR